Naše služby

Servis

Zabezpečujeme záručný a pozáručný servis všetkých typov klimatizácií v rodinných domoch, v bytoch aj v kanceláriách.

Minimálne raz za sezónu je potrebné skontrolovať vonkajšiu a aj vnútornú jednotku, vyčistiť a vydezinfikovať filtre a zrealizovať kompletnú revíziu chodu zariadenia. Pravidelné servisovanie klimatizácie zabezpečuje jej efektívny chod, prispieva k čistému a zdravému vzduchu vo vašej domácnosti v ktorej žijete a v konečnom dôsledku šetrí vaše peniaze.

Servis si môžete u nás objednať len za 40€ s DPH, pričom môže nastať diagnostivanie prípadnej poruchy, ktorú Vám špecializovaný technik nacení na mieste a odporučí termín vykonania opravy.

Montáž

Zabezpečujeme kompletnú montáž prostredníctvom našich špecializovaných technikov od zapojenia klimatizácie až po následné zaškolenie zákazníka o používaní.

Pred samotnou montážou prekonzultujeme so zákazníkom možné rozloženie, kde by bola klimatizácia, podľa možností, najvhodnejšie umiestnená, aby sa zabezpečila najefektívnejšia cirkulácia vzduchu a tým pádom najlepší efekt chladenia a ohrievania.

Za každý ďalší meter prepojovacieho potrubia medzi vnútornou a vonkajšou jednotkou účtujeme 10€ s DPH.

Priemerná montáž zaberá zhruba 3-4 hodiny.

Servis

  • Kontrola zariadenia

  • Čistenie vnútornej aj vonkajšej jednotky

  • Čistenie a dezinfekcia filtra

  • Skontrolovanie elektrickej časti klimatizačnej jednotky

  • Skontrolovania množstva chladiva a tlaku cez externú jednotku

Montáž

  • Montáž a sprevádzkovanie zariadenia

  • Prieraz steny na odvod kondenzátu

  • 3 metrové prepojovacie potrubie

  • Vytvorenie elektrického napájania do dĺžky 3 metrov

  • Dizajnové lišty vrátane tvaroviek pre vedenie prepojovacieho potrubia